Proces životnej integrácie (LIP)

Autorom metódy LIP – Proces životnej integrácie (Life Integration Process) je Wilfried Nelles. V Procese životnej integrácie (LIP) sa pracuje s konšteláciami. Na rozdiel od systemických/rodinných konštelácií sa však neskúma vzťah človeka s inými ľuďmi, miestami, či udalosťami, ani jeho rola v systéme. Skúma sa vzťah človeka samého k sebe. Zámerom metódy je skúmanie predchádzajúcich období života a ich integrácia. A to z …

Proces životnej integrácie (LIP) Čítajte viac »