Sebarozvoj

Systemické/rodinné konštelácie

Systemické konštelácie – zážitková metóda určená pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o sebe. Konštelácie dokážu pomôcť pochopiť určité životné situácie. Situácie, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek snahe s nimi nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie dokážeme potom v živote lepšie nakladať s týmito situáciami. 

Systemické/rodinné konštelácie Read More »

Proces životnej integrácie (LIP)

Autorom metódy LIP – Proces životnej integrácie (Life Integration Process) je Wilfried Nelles. V Procese životnej integrácie (LIP) sa pracuje s konšteláciami. Na rozdiel od systemických/rodinných konštelácií sa však neskúma vzťah človeka s inými ľuďmi, miestami, či udalosťami, ani jeho rola v systéme. Skúma sa vzťah človeka samého k sebe. Zámerom metódy je skúmanie predchádzajúcich období života a ich integrácia. A to z

Proces životnej integrácie (LIP) Read More »