Integratívny koučing

Každý človek si nosí všetky odpovede v sebe.

Potrebuje si ale klásť správne a nezaujaté otázky. Koučing napomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už má človek v sebe, no sám ich nedokáže vidieť. Kouč je pre klienta v procese hľadania riešení podporou a nasmerovaním.

Celosvetovo certifikovaný „Integratívny koučing a kľúčové kompetencie“ (Integrative Coaching and Key Competencies) je koučing založený na princípe polarít so systemickými prvkami.

Integratívny koučing (životný a biznis koučing) využíva a integruje dva polaritné prístupy:

GROW MODEL
zameranie na posun klienta od prítomnosti k želanej budúcnosti
SYSTEMICKÝ MODEL
zameranie na kvalitné vnímanie a akceptáciu prítomnosti, reality ako základného zdroja riešení
Integratívny kouč plne využíva GROW model aj systemický model práce.

GROW model účinne používa na to, aby klient vedel efektívnejšie meniť realitu, ktorú vie zmeniť alebo ovplyvniť.

Systemický model používa, aby klient vedel efektívnejšie akceptovať realitu, ktorú nevie zmeniť. Aby klient dokázal zmeniť svoj postoj k nej a prijať realitu tak, ako je.
Integratívny koučing je hľadaním rovnováhy v živote klienta.

Hľadaním rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom, rovnováhy vo vzťahoch s iným ľuďmi ako aj so sebou samým.

Pomáha človeku odhaliť jeho skrytý potenciál a naplno kráčať vlastným životom – s radosťou a sebauvedomením.
Pýtate sa sami seba, kam smeruje VÁŠ ŽIVOT?
Prajete si v živote urobiť zmenu?
Neviete ako na to?
Chýba vám nadhľad nad vlastným životom?
Avšak ste ochotný pre seba niečo urobiť?
Na tieto, aj iné otázky vám môže pomôcť odpovedať integratívny koučing

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete objednať, kontaktujte ma