Systemický koučing

Každý človek je súčasťou rôznych systémov

Nik nežije izolovane. So svojím okolím tvoríme jeden celok.

Systemický koučing a poradenstvo je špecifický spôsob práce s klientom či tímom.

Každý človek je súčasťou viacerých systémov – rodina, partnerstvo, firma, škola, spoločenstvo.

Úlohou systemického koučingu je odhaľovať skrytú dynamiku systémov klienta. A zároveň ich urobiť funkčnými.
Každý systém má svoju „systemickú inteligenciu“.
V systemickom prístupe pomáha kouč klientovi objaviť priestor, v ktorom sa skrýva riešenie jeho problému.
Kouč pomáha klientovi objaviť jeho prirodzené zdroje poznania, ktoré môžu byť dočasne ukryté.
V systemickom koučingu pracujeme s klientom ako s časťou systému. Nepracujeme iba s jednotlivcom.

Pracujeme so systémami, ktorých je klient súčasťou. Odhaľujeme skryté vzťahy celku.

Pracujeme pre blaho celého systému.
Systemický koučing pomáha klientovi rozuzliť systemické vzorce.
Pomáha klientovi zaujať jeho miesto v živote.
Aby sa mohol naplno rozvíjať jeho potenciál.

Ak máte pocit, že...

...že niektoré témy vo vašom živote sa neustále opakujú

...že ste vyskúšali už naozaj všetko a stále nemáte hotovo

...že niektoré veci riešite s úplnou ľahkosťou a iné si nesiete ako balvan celý život

...že sa motáte v začarovanom kruhu a netušíte prečo

Na tieto, aj iné otázky vám môže pomôcť odpovedať systemický koučing.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete objednať, kontaktujte ma