Systemické/rodinné konštelácie

Systemická práca mi dáva zmysel hlavne z pohľadu komplexnosti ľudského života. Je nesmierne napĺňajúca a obohacujúca. Klientovi dáva diametrálne odlišný pohľad na jeho život.

Sú situácie a témy, ktoré sa človeku opakujú, často celoživotne.

Členka ISPAK-u

Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku

Systemický prístup sa pozerá na jedinca ako na súčasť rôznych systémov, ktoré majú na neho vplyv. Pomáha mu uvidieť a prijať realitu takú, aká je. Ukazuje mu, čo bolo v jeho systémoch narušené.

Taktiež sa snaží odstrániť nevedomé vzorce, ktoré mu už neslúžia. A tým uvoľniť miesto pre vlastný potenciál.

Systemika je iná perspektíva. Je ďalšou kockou do skladačky pre plnohodnotný a naplnený život.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete objednať, kontaktujte ma

Každý systém má svoju „systemickú inteligenciu“.
V systemickom prístupe pomáha kouč klientovi objaviť priestor, v ktorom sa skrýva riešenie jeho problému.
Kouč pomáha klientovi objaviť jeho prirodzené zdroje poznania, ktoré môžu byť dočasne ukryté.
V systemickom koučingu pracujeme s klientom ako s časťou systému. Nepracujeme iba s jednotlivcom.

Pracujeme so systémami, ktorých je klient súčasťou. Odhaľujeme skryté vzťahy celku.

Pracujeme pre blaho celého systému.
Systemický koučing pomáha klientovi rozuzliť systemické vzorce.
Pomáha klientovi zaujať jeho miesto v živote.
Aby sa mohol naplno rozvíjať jeho potenciál.