Systemické konštelácie 11.4.2024

Z hlavy do srdca

Nežijeme v dokonalom svete.

Možno si neprežil detstvo v ideálnej rodine.

Možno si zažil vo svojom živote traumu.

A možno si nedostal od života všetko, čo by si si prial.

Isté ale je, že vďaka nepríjemnostiam života sme mnohé aj dostali.

 

Dary.

Kvality.

Ľudí.

 

Uvidieť a prijať ich.

To je naša úloha.

Aby sme mohli žiť svoj život naplno.

Môže to byť celkom fuška.

Z hlavy do srdca býva totiž občas dlhá cesta.

Zaži systemické konštelácie na vlastnej koži v menšej skupine podobne naladených ľudí.

Kedy a kde?

Dátum: 11.04.2024 (18:00-20:00)
Miesto: FOR LIFE Štúdio, I. Krasku 1, Levice

Ak máš záujem o viac informácií, zavolaj mi na 0911 022 329.

Teším sa na vás.

Tatiana